صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96
معاونت اجرایی و پشتیبانی

مدیریت فعلی


 نام و نام خانوادگی:
احمد خدامی پور
 رتبه علمی:
دانشیار
 آخرین مدرک تحصیلی:
دکترا حسابداری
 مدت تصدی:
از سال 1386/6/17 تا کنون
 تلفن:034-31322725
 پست الکترونیکی:
Khodamipour@uk.ac.ir


شرح وظایف

-    نظارت بر حسن اجرای مصوبات اداری و مالی که از طریق هیات رییسه دانشکده ابلاغ می شود.

2-     ایجاد هماهنگی در امور اداری و مالی دانشکده

3-    نظارت عملکرد کارکنان دانشکده

4-    شرکت در جلسات شورای دانشکده و جلسات مربوطه دیگر

5-   همکاری با سایر معونت های دانشکده

6-    نظارت بر حفظ و نگهداری اموال عمومی دانشکده

7-    کنترل امور مالی و حسابداری دانشکده

8-    بررسی کمبودها و نقایص و پیگیری و رفع آنها

9-    برآورد و تنظیم نیازهای مالی و اداری سالانه دانشکده
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.